آیه شماره 53  از سوره مبارکه انعام
آزمایش الهی

 
وَکَذَلِکَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّیَقُولواْ أَهَؤُلاء مَنَّ اللّهُ عَلَیْهِم مِّن بَیْنِنَا أَلَیْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاکِرِینَ
و بدین گونه ما برخى از آنان را به برخى دیگر آزمودیم تا بگویند آیا اینانند که از میان ما خدا بر ایشان منت نهاده است آیا خدا به [حال] سپاسگزاران داناتر نیست
تفاوت‏هاى اجتماعى، گاهى وسیله‏ى آزمایش و شکوفا شدن خصلت‏ها و رشد آنهاست. اغنیا، با فقرا آزمایش مى‏شوند. «فَتنّا بعضهم ببعض»
اغنیا، فقرا را تحقیر مى‏کنند و خود را ارزشمند مى‏پندارند. «أهولاء...من‏بیننا»
فقراى با ایمان، برگزیدگان خدایند. «مَنَّ اللّه علیهم»
پاسخ توهین‏هاى کافران، با نوازش و مهر الهى به مؤمنان داده مى‏شود. «أهؤلاء... أعلم بالشاکرین»
منّت الهى بر فقیران، نتیجه‏ى شکر آنان است. «مَنَّ اللّه... بالشّاکرین»
خداوند طبق حکمتش عمل مى‏کند، نه توقّع مردم. «ألیس اللّه بأعلم بالشّاکرین»
انبیا، نمونه بارز شاکرین هستند. «بالشّاکرین» (فقرایى هم که هدایت انبیا را پذیرفته‏اند، شاکر نعمت هدایت هستند.) «اعلم بالشّاکرین»