برنامه ریزی

امام علی: علیه السلام 
قِوَامُ الْعَیْشِ حُسْنُ التَّقْدِیرِ وَ مِلَاکُهُ حُسْنُ التَّدْبِیر. غرر الحکم،ص354
 پایداری زندگی به برنامه ریزی درست و ملاک آن مدیریت صحیح است.