امروز بیست و یکم دی نود و چهار قلب رآکتور اراک نابود شد و دقیقا چهار سال قبل در چنین روزی بود که قلب مصطفی احمدی روشن از کار ایستاد.

البته چهار سال قبل برای از بین بردن مصطفی، نیروهای آموزش دیده از اسراییل وارد کشور شدند و بعد ترور او کسی پیام تبریک نداد اما امروز بعد از بین رفتن نتیجه تلاش های مصطفی و همکارانش، خیلی ها پیام تبریک می دهند و این روزها را جشن گرفته اند!

برجام دروازه نفوذ نیست، برجام نتیجه نفوذ است.