با سخنرانی دکتر نورایی و با حضور گسترده مردم و مسئولین شهرستانی نشست بصیرتی و روشنگری به مناسبت دهه مبارک فجر بگزار گردید

عجبی نیست مرآن حضرت نورایی را / که کند زنده ز نو مکتب دانایی را

حضرت سید نورایی و این محفل ما / مسجد و مردم و افکار تماشایی را

یادواره و روشنگری و رای و نشست / حرف دل با دل و جرأت به چه پروایی را

داد و بیداد از این دوره ی رای اندازی / گویی هستند ولی بین ره تنهایی را

ما به امید خدا و شهدا با مردم / در زرندیه دهیم رای ثریایی را 

تا که هستیم سر صحنه طرفدار علی / کی گذاریم ببیند ره تنهایی را ؟؟؟

ما به رهبر ز ته قلب ارادتمندیم / ره همان راه خمینی ، ره والایی را ...

شعر از شاعر جوان  علی مطیع