انسان باید بی‌عقل باشد که وعده حل مشکلات در صد روز را بدهد! / بخشی از سخنان امروز صبح نشست خبری دکتر حسن روحانی، 96/01/21

وعده های دروغ!!!!!