اجرای طرح نظر سنجی از مردم توسط شهرداری محلات جهت تغییر نماد میدان مرکزی شهر.

 

به گزارش دیار آفتاب از محلات، شهرداری محلات جهت جلب مشارکت هرچه بیشتر مردم در امور شهری این بار طرح نظر سنجی از مردم در خصوص تغییر نماد میدان حاج آقا مصطفی خمینی محلات را کلیدی زد.

به همین منظر ماکت و پوستر تعدادی از طرحهایی که قبلا توسط خود شهرداری انتخاب شده اند جهت نظر سنجی از مردم در میدان مرکزی شهر در معرض دید مردم قرارگرفته است و مردم جهت شرکت در این نظر سنجی می‌بایست با حضور در میدان مرکزی شهر به طرح مورد نظر خود رای دهند.

شهردار محلات در خصوص اجرای این طرح گفت: با توجه به این که نماد میدان مرکزی شهر بسیار قدیمی ست و هیچ همخوانی با بحث گل و گیاه و سنگ که از نماد های محلات هستند ندارد و جهت نماد سازی و زیبا سازی فضای شهری طرح تعویض نماد میدان حاج آقا مصطفی خمینی در دستور کار قرار گرفت و به همین منظور و برای جلب مشارکت و نظر مردم اجرای طرح نظر سنجی نیز برگزار شد.

وی همچنین از مردم خواست با شرکت در این نظر سنجی همراه و همگام با شهرداری گامی موثر در زیباسازی فضای شهری بردارند.