زمانی که به مردم یارانه نقدی داده می‌شد برخی ها اسم آن را گداپروری گذاشتند، اما چرا اکنون دادن سبد کالا به مردم کاری درست وایده آل محسوب می شود؟آیا نام این کار تحقیر ملت نیست؟