تابلوی شهدای شهرستان زرندیه با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر مامونیه در بلوار ولی عصر (عج) این شهر نصب شد.

 

علی سعادتی معاون شورا و مهدی شارق عضو شورای اسلامی شهر مامونیه در گفتگو با خبرنگار دیار آفتاب هدف از این کار را زنده نگاه داشتن یاد شهدا آغازی مبارک برای فعالیت های فرهنگی در شهرستان زرندیه دانستند.

 

سعادتی افزود:تعداد تابلوها73عدد می باشد که از میدان ولی عصر شروع و تا انتهای بلوار ولی عصر ادامه دارد.

 

همچنین وی افزود :در راستای زیبا سازی شهر دو المان مذهبی نیز در شهر مامونیه نصب شده است.المان 12پروانه در ورودی شهر والمان بسم الله الرحمن الرحیم در داخل شهر.

منبع :زر خبر zarkhabar.ir