آخرین و زیباترین و انقلابی ترین مداحی حاج میثم مطیعی / این مداحی در دانشگاه امام صادق در کنار انصار حزب الله و جمع کثیری از مردم تلاوت شده است.