مزار شهدای روستای دستجرد و امیرآباد و زرند کهنه توسط بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج حضرت رسول(ص) شهرک فاطمیه درغروب پنج شنبه مورخ 92/12/29 غبار روبی و گلباران شد.

رفته بودم سفری سمت دیارشهدا

که طوافی بکنم گرد مزار شهدا

به امیدی که دل خسته هوایی بخورد

متبرک شود از گرد و غبار شهدا

هرچه زد خنجر احساس به سرچشمه ی چشم

شرمگینم که نشد اشک نثار شهدا

خشکی چشم عطش خورده از آنجاست که من

آبیاری نشدم فصل بهار  شهدا

چون نشد شمع که سوز دل سنگ شب عشق

کاش می شد که شود سنگ مزار  شهدا

آخرین خط وصایای دل من این است

که به خاکم بسپارید کنار  شهدا